Loading...

Stegu drevené obklady

Pred lepením dreveného obkladu je potrebné obklad umiestniť na 1-2 dni do miestnosti kde sa bude inštalovať.
Počas lepenia musí byť ideálna teplota v miestnosti 18 °C. Relatívna vlhkosť vzduchu pred, počas, ako aj po lepení by mala byť 40% až 60%,
čím sa aklimatizuje na vlhkosť danej miestnosti a vyhnete sa prípadnému vzdutiu, resp. dilatácií obkladu.

r($title_prefix); ?>

Stegu drevené obklady

Pred lepením dreveného obkladu je potrebné obklad umiestniť na 1-2 dni do miestnosti kde sa bude inštalovať.
Počas lepenia musí byť ideálna teplota v miestnosti 18 °C. Relatívna vlhkosť vzduchu pred, počas, ako aj po lepení by mala byť 40% až 60%,
čím sa aklimatizuje na vlhkosť danej miestnosti a vyhnete sa prípadnému vzdutiu, resp. dilatácií obkladu.

Drevený obklad Axen 1 32,45 €
Drevený obklad Axen 2 32,45 €
Drevený obklad CUBE 1 25,85 €
Drevený obklad CUBE 2 25,85 €
Drevený obklad PURE 31,90 €
Drevený obklad PIXEL 31,90 €
Drevený obklad QUADRO 2 31,90 €
Drevený obklad QUADRO 3 31,90 €
Drevený obklad QUADRO MINI 1 31,90 €
Drevený obklad QUADRO MINI 2 31,90 €